வங்கி விபரம்

அடியார்கள் தமது அன்பளிப்புக்களை எமது வங்கிக் கணக்கில் வைப்புச் செய்து, பொருளாளருக்கு மின் அஞ்சல் மூலமோ அல்லது தொலைபேசி மூலமோ தெரியப்படுத்தி... thumbnail 1 summary
அடியார்கள் தமது அன்பளிப்புக்களை எமது வங்கிக் கணக்கில் வைப்புச் செய்து, பொருளாளருக்கு மின் அஞ்சல் மூலமோ அல்லது தொலைபேசி மூலமோ தெரியப்படுத்தி பற்றுச்சீட்டினைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

Name: Udukiyavalai Maha Ganapathi Pillaiyar Alaiya Thiruppani Sabai
Bank: Commercial Bank, Jaffna Branch
A/C No: 8060121129 (Savings Account)
SWIFT Code : CCEYLKLX

e mail: pillaiyar@moolairoad.com
Treasurer Phone No: 0094 773086909