விநாயகப் பெருமானின் திருப்பணியை மேற்கொள்ளவென உருவாக்கப்பட்ட திருப்பணிச்சபையானது ஆலயத்தில் மேற்கொள்ள வேண்டிய திருப்பணிகளை நிறைவுசெய்து 31.12.2018 இல் இருந்து நிதி நடவடிக்கைகளை நிறைவு செய்துள்ளது.

Thursday, April 11, 2019

கும்பாபிஷேக தின சிறப்பு மலர்

 • Tuesday, June 19, 2018

  வசந்தமண்டபத் திருப்பணி

  விநாயகர் அடியார்களே, . விநாயகப் பெருமான் அடியார்களின் பேருதவியினால் ஆலயத்தில் திருப்பணிகள்  நடைபெற்று மகா கும்பாபிஷேகம்  இடம்பெற்றுள்ளது... thumbnail 1 summary
 • விநாயகர் அடியார்களே, . விநாயகப் பெருமான் அடியார்களின் பேருதவியினால் ஆலயத்தில் திருப்பணிகள்  நடைபெற்று மகா கும்பாபிஷேகம்  இடம்பெற்றுள்ளது...

  Tuesday, February 27, 2018

  மஹா கும்பாபிஷேகம்

  ஆலயத்தில் மங்களம் சேர்ந்த ஏவிளம்பி வருடம் தைத்திங்கள் 25 ஆம் நாள் (07-02-2018) புதன்கிழமை சுவாதி நட்சத்திரமும் ஸப்தமி திதியு... thumbnail 1 summary
 • ஆலயத்தில் மங்களம் சேர்ந்த ஏவிளம்பி வருடம் தைத்திங்கள் 25 ஆம் நாள் (07-02-2018) புதன்கிழமை சுவாதி நட்சத்திரமும் ஸப்தமி திதியு...

  Thursday, February 1, 2018

  கும்பாபிஷேக பூர்வாங்க வழிபாடுகள்

  ஆலயத்தில் 01.02.2018 அன்று இடம்பெற்ற கும்பாபிஷேக பூர்வாங்க வழிபாடுகளின் காட்சிகள் சில ... thumbnail 1 summary
 • ஆலயத்தில் 01.02.2018 அன்று இடம்பெற்ற கும்பாபிஷேக பூர்வாங்க வழிபாடுகளின் காட்சிகள் சில ...